Bygg og eiendom

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Nå kan du få støtte til både utvikling og utprøving av innovative energi- og klimaløsninger i bygg.

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering. Nå skal vi ta byggsektoren videre mot lavutslippssamfunnet og justerer og utvider programtilbudet.

Aktuelle støtteprogram

Les mer