Bygg og eiendom

Energieffektive nybygg

Er du en spydspiss? Skal du bygge nytt og har høye energiambisjoner? Vi kan gi den økonomiske støtten du trenger for å investere i innovative energiløsninger.

Støtteprogrammet omfatter nye bygg innenfor alle bygningskategorier og størrelser. Vi søker prosjekter som har høy energiambisjon utover gjeldende forskriftskrav (TEK), med innovative elementer og som kan vise til spredningseffekt. Spredning av nye energi- og klimaløsninger er viktig i et marked der mange kopierer andre og ofte velger velkjente løsninger.

Hva får bedriften støtte til?

Vi kan støtte tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyningen. Gode løsninger for energideling i bygget og/eller mellom nabobygg vil styrke søknaden.

Hvem kan få støtte?

Vi støtter utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet. Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som investeringsstøtte, maksimal støtteandel er 50 % av godkjente merkostnader for prosjektet. Merkostnaden er kostnaden ved å løfte prosjektet fra gjeldende TEK til den nye energiambisjonen. Merkostnader inkluderer blant annet:

Prosjektering og detaljplanlegging

  • Prosjektledelse
  • Innkjøp av utstyr
  • Bygging og installasjon

Søknadsfrister

Søknadsfristene i 2017 er 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte til energieffektive nybygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess