Höegh Eiendom først i Norge med innovativ fasadeløsning

Antikvariske hensyn så ut til å bli en hindring da Höegh Eiendom skulle pusse opp fasaden på kontorbygget i Wergelandsveien 7 i Oslo. Istedenfor åpnet det dørene for den innovative fasadeløsningen Q-Air – og 1 million kroner mindre i strømutgifter hvert år.

– Når vi først skulle rehabilitere fasaden, ville vi gjøre bygget mer energi- og miljøvennlig. Det er noe både leietakerne og vi er opptatte av. Derfor blir vi mer attraktive i markedet når vi tar i bruk ny teknologi og driver markedsutviklingen fremover, sier Øyvind Meyer Kristiansen, prosjektleder i eiendomsselskapet Höegh Eiendom.

Bygget han snakker om ligger i Wergelandsveien 7, og ble reist på 60-tallet.

 – Antikvariske hensyn sier at vi skal bevare fasaden slik den så ut da det var nytt. Det skapte en utfordring da noen av fasadeplatene var i ferd med å sprekke, og vi ble nødt til å rehabilitere, forklarer Kristiansen.

Samtidig skapte det muligheter. Den nye fasadeløsningen gjør at Höegh Eiendom sparer omtrent 1 GWh – og 1 million kroner – årlig. Det tilsvarer 60 prosent av det tidligere energiforbruket i bygget.

Å vite at Enova kvalitetssikret det, og kom tilbake og sa at de hadde tro på prosjektet, ga oss tryggheten til å sette i gang.

Ny fasade utenpå den gamle

Innledningsvis vurderte de å ta i bruk mer konvensjonelle fasadeløsninger.

– Vi var enige med Plan- og bygningsetaten om at den nye fasaden skulle etableres utenpå den gamle. Men med de konvensjonelle løsningene ville det ført til et stort utbygg, og det ville ikke sett fint ut. I tillegg ville det gitt problemer med byggegrensene, sier Kristiansen.

En fasadekonsulent hadde oppdaget den nye løsningen Q-Air, og presenterte den for Höegh Eiendom. Teknologien hadde aldri vært brukt i Norge, men oppfylte alle kravene til Höegh Eiendom.

Enova ga trygghet og pengestøtte

Eiendomsselskapet så verdien som lå i teknologien, og tok kontakt med Enova for å få rådgiving og støtte. De fikk 16,2 millioner kroner til prosjektet som kostet omtrent 60 millioner. Kristiansen sier at Enova også hjalp dem å ta beslutningen:

 – Da vi søkte, ga Enova oss en tredjepartsvurdering av hvor bra prosjektet var. Å vite at Enova kvalitetssikret det, og kom tilbake og sa at de hadde tro på prosjektet, ga oss tryggheten til å sette i gang.

Passivhusstandard

Q-Air består av hele seks lag glass, noe som gir lav U-verdi og minimalt varmetap.

 – Den nye fasaden ligger godt innenfor passivhusnivå, og vi trenger heller ikke utvendig solavskjerming. I tillegg er fasaden betydelig tynnere enn med konvensjonelle løsninger, noe som gjør at vi bevarer estetikken til bygget, forklarer Kristiansen.

Kontrakten ble skrevet i mars 2015, og den nye fasaden stod klar i november samme år. Hele arbeidet foregikk mens bygget fortsatt var i drift.

Øyvind Meyer Kristiansen, prosjektleder i eiendomsselskapet Höegh Eiendom.

Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil utvikle ny og innovativ teknologi for fremtidens bygg. Höegh Eiendom er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud