Leverer miljøvennlig og kortreist varme

Et dårlig elektrisk nett – og et ønske om å sende flere i en miljøvennlig retning. Dette var utslagsgivende for at tre av Trondheim kommune sine bygg på Spongdal skulle få varme fra Nord Energi sin lokale varmesentral.

Spongdal skole, flerbrukshallen på skolen og Byneset helse- og velferdssenter blir varmet opp av kortreist energi. For to år siden bygget Nord Energi ut varmesentralen og et tilhørende nærvarmenett for å forsyne både juniorer og seniorer med varme fra biobrensel. Det har Trondheim kommune fått gleden av.

– El-nettet på Byneset har dårlig kapasitet. Kombinert med et ønske om å fjerne oljekjeler og bruke mer bioenergi i Trondheim, var dette med å avgjøre at vi valgte denne løsningen, sier Seemi Lintorp, fagansvarlig for VVS i Trondheim eiendom.

Enova sørger for at vi kan selge naturlig energi uten at kundene trenger å betale mer
Kjell Morten Staberg, daglig leder, NordEnergi
Seemi Lintorp, fagansvarlig for VVS, Trondheim Eiendom

Gir 1 million kroner i støtte

Det er energileverandøren Nord Energi som i dette tilfellet hjelper kommunen med å nå klimamålene sine. Selskapet har de siste 10 årene solgt naturlig oppvarming til en stadig voksende kundemasse, som i dag består hovedsakelig av trønderske kommuner og bedrifter.

– Vi varmer opp alt fra borettslag til svømmebasseng, sier Kjell Morten Staberg, daglig leder i Nord Energi.

Selskapet har etablert 40 nærvarmeanlegg i Midt-Norge, som alle er blitt til ved hjelp av Enova-støtte. Enova gir opp mot 1 million kroner til varmesentraler som henter varme fra pellets, flis, briketter, væske-til-vann-varmepumper, luft-til-vann-varmepumper eller solfangere.

– Uten slike ordninger er det umulig for oss som driver med klimavennlig oppvarmning å hevde oss i konkurransen om kundene. Enova sørger for at vi kan selge naturlig energi uten at kundene trenger å betale mer, sier Staberg.

Kjell Morten Staberg, daglig leder Nord Energi AS

Slipper å tenke på vedlikehold

Nærvarmeanlegget på Spongdal har vært i drift i snart to år. I tillegg til å forsyne skolen, hallen og helsesenteret med energi, gir samme anlegg varme til Bynestunet borettslag. De fire byggene ligger innenfor en radius på cirka 100 meter.

Pellets varmer opp vann til 80 grader, og sender det ut i byggene via et vannbårent system. Når byggene er oppvarmet, har temperaturen på vannet sunket til 60 grader. Da sendes det tilbake til varmesentralen igjen, før det varmes opp og på nytt sendes gjennom nettet.

Spongdal varmeanlegg er ett av to nærvarmeanlegg som Nord Energi driver for Trondheim kommune. Det andre ligger på Leinstrand, og gir varme til Nypvang skole og Nypantunet helse- og velferdssenter.

– Vi i Trondheim kommune kjøper varmen fra Nord Energi på samme måte som vi kunne ha kjøpt fjernvarme fra en annen leverandør. Vi slipper å tenke på drift og vedlikehold av varmesentralen, i tillegg til at vi unngår store investeringskostnader, forklarer Lintorp.

Savner større innstas fra leverandører

Han håper flere tar i bruk pellets eller flis til oppvarming – store aktører så vel som privatpersoner.

– Vi ønsker at flere i regionen vår begynner å benytte pellets, og håper vi kan være med på å gjøre det miljøvennlige naturproduktet mer tilgjengelig, sier Lintorp.

Staberg håper at flere tar et tak, både leverandører og varmekunder:

– Skal vi klare å fornye Norge innen 2020 må vi ha innsats i alle ledd.


Les mer om støtteprogrammet for varmesentraler

Enova har et eget støtteprogram for varmesentraler.

Nord Energi AS er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Les mer om Enovas tilbud