Bygg og eiendom

Kartleggingsstøtte for eksisterende bygg

Vi kan gi deg støtte til en helhetlig kartlegging av energitiltak i dine bygg.

Gjennom kartleggingen får du en bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre dem. Du får et bedre beslutningsunderlag og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene.


Hva får bedriften støtte til?

Vi tilbyr støtte til:

  • Kartlegging av energitiltak i bygninger som bidrar til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger
  • Kartlegginger som kan gjennomføres innen 6 måneder
  • Kartlegginger som går lenger enn kravet som følger av en plikt til utarbeidelse av energiattest
Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet egner seg for yrkesbygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvadratmeter. I tillegg kan også borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter få støtte.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

For yrkesbygg er støttebeløpet maksimalt 1 krone per kartlagt kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 kroner pr. søknad.

Borettslag og boligsameier kan også søke om støtte. Her beregnes støtten ut fra antall boenheter som skal kartlegges.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte til kartleggingsstøtte eksisterende bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess