Bygg og eiendom

Ny teknologi for fremtidens bygg

Enova støtter deg som vil prøve ut nye energiløsninger i dine bygg.

Investeringsstøtten skal bidra til at du som byggeier får et moderne og energieffektivt bygg samtidig som teknologien blir gjort tilgjengelig for markedet.

Hva får bedriften støtte til?

Dere får støtte til å realisere innovative prosjekter som ellers blir for kostnadskrevende å gjennomføre. Gode løsninger og systemer basert på ny teknologi er ofte ressurskrevende og knyttet til usikkerhet. Støtten reduserer risikoen for bedriften og gir mulighet til fullskala testing og drifting av nye løsninger. Enovas motivasjon er at teknologien og kunnskapen fra prosjektene blir gjort tilgjengelig i markedet. 

Hvem kan få støtte?

Dersom bedriften ønsker å gjennomføre et innovativt prosjekt er det gode muligheter for støtte fra Enova. Vi støtter bygg –og prosjekteiere som introduserer ny energi- og klimateknologi i det norske byggmarkedet. Prosjektet kan involvere leverandører, installatører og rådgivere i samarbeid med kunder.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten skal bidra til at bedriften velger den mest energieffektive og grønne løsningen. Vi kan gi investeringsstøtte slik at de to alternativene man har (konvensjonell og ny teknologi) kommer ut likt i økonomisk. Enova kan maksimalt støtte 40 - 60 % av merkostnaden, der merkostnaden er kostnadsdifferansen mellom konvensjonell og ny teknologi.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden.Husk at vi gjerne hjelper deg underveis. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte Enova Svarer: svarer@enova.no eller tlf. 08049

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess