Konseptutredninger

Her finner du en oversikt over sluttrapporter fra gjennomførte konseptutredninger.

Enova gir støtte til konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i prosjektets tidligfase. 

Utredningen skal gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger i bygg- og områdeprosjekter. Siden støtten ble lansert våren 2016 har  56 prosjekter fått støtte. 


Les mer om disse prosjektene