Energisystem

Enova jobber for et fleksibelt energisystem som ivaretar forsyningssikkerheten. Bransjen og teknologileverandørene sitter på løsningene og vi kan støtte dere som går foran og tar i bruk ny teknologi. Vi har ulike støtteprogram og disse er presentert under. 

Enova støtter kun deler av merkostnadene mellom standard løsning/teknologi og ny og innovativ teknologi. Det forutsettes at søker har en sunn økonomi og tilstrekkelig gjennomføringsevne. Nyetablerte selskaper vil i de fleste tilfeller anbefales å gå sammen med partner(e) for å for å øke sannsynligheten for at prosjektet lykkes.

For å kunne søke støtte må alle programkriterier oppfylles, informasjon finnes nederst på hvert programs webside. Ta kontakt med Enovas oppgitte kontaktpersoner for å avklare om prosjektet ditt kan støttes før innsending av søknad.

I tillegg har Innovasjon Norge støtteordninger som gir tilskudd utvikling av innovativ miljøteknologi

Aktuelle støtteprogrammer