Ny teknologi i energisystem

Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Eier din bedrift infrastruktur for kraft eller varme og ønsker å utnytte og styre denne smartere? Ønsker dere å teste ut, videreutvikle og optimalisere innovative løsninger før dere kan ta dem i bruk i full skala?

Enova kan nå gi økonomisk støtte til å teste ut smarte systemløsninger for energisystemet under relevante driftsforhold. Resultatene og erfaringene fra en slik pilot skal bidra til videre utvikling, kunnskapsspredning og til å ta ned risiko og barrierer forbundet med å ta teknologien i bruk i full skala.

Hva kan bedriften få støtte til?

Et pilotprosjekt definerer vi som uttesting av en fungerende løsning i mindre skala enn fullskala. Pilotering i energisystemet kan innebære utvikling og uttesting av innovativ teknologi og systemløsninger som kan bidra til styrket forsyningssikkerhet. 

Teknologien må være nyskapende og må ha et betydelig og realistisk potensiale for å kunne tas i bruk også utenfor bedriften. 

Piloteringen kan omfatte både fysiske tiltak og IT-systemer og kan gjelde overføring, lagring eller regulering. Løsningene skal testes ut i reell energiinfrastruktur (kraft eller varme). Det gis ikke støtte til testing i laboratoriemiljø. For å kunne få støtte må forsknings- og utviklingsutfordringene i prosjektet være klart definert og være knyttet til barrierene for å ta teknologien i bruk i større skala.


Hvem kan få støtte?

Søker må være en sluttbruker som planlegger å ta teknologien i bruk i egen virksomhet. En sluttbruker defineres her som en etablert virksomhet som er eier av energiinfrastruktur (anlegg for overføring, lagring og regulering). Bedriften må være registrert i norsk foretaksregister. 

Leverandøren av teknologien kan kvalifisere som søker dersom prosjektet er tydelig forankret i sluttbrukers behov og dersom prosjektets hovedformål er å kvalifisere teknologien for bruk hos sluttbruker. Det må foreligge en forpliktende avtale mellom teknologileverandøren og sluttbrukeren for gjennomføring av prosjektet, og sluttbrukeren må tilfredsstille kriteriet over.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet og ha rettighetene til å bruke og evt. videreutvikle teknologien også ut over prosjektets varighet. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan dekke en andel av prosjektets godkjente kostnader, inntil

  • 25 % for store virksomheter
  • 35 % for mellomstore virksomheter
  • 45 % for små virksomheter

Se programkriteriene for nærmere informasjon om programmet.

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess