Industri og anlegg

Norge har naturgitte fortrinn i form av god tilgang på fornybar kraft. Sammen med vår produktive og høykompetente industri, gir dette Norge et unikt utgangspunkt for videreutvikling av energi- og klimavennlig industri. Det kan gi oss mulighet til å påvirke retningen globalt fram mot lavutslippssamfunnet.

En økt energieffektivisering i industrien vil styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for ny industri og verdiskaping. 

Det bidrar til å bygge en mer robust, konkurransedyktig og bærekraftig økonomi. I et globalt marked må norsk industri redusere sine kostnader framover for fortsatt å være konkurransedyktig. 

Verdifull kompetanse og kunnskap

Økt konkurranse virker negativt gjennom at inntjening blir lavere og at framtidige investeringsbudsjetter blir strammere. Samtidig ser vi at dette bidrar positivt gjennom økt satsing på å utvikle ny energi- og klimateknologi. 

Langsiktige klima- og innovasjonsstrategier blir stadig vanligere hos større virksomheter, samtidig som flere og flere mellomstore og mindre industriaktører også gjennomfører energi- og klimatiltak. 

Fram mot lavutslippssamfunnet blir det viktig å utnytte kompetansen og kunnskapen som er utviklet offshore i Norge, og omsette dette til livskraftig aktivitet og industri på land. 

Har dere ideer på blokka som gjør at dere kan redusere utslippene, men sliter med å gjøre prosjektet lønnsomt? Hør med oss. Sammen kan vi ta Norge litt nærmere lavutslippssamfunnet.

Aktuelle støtteprogrammer