Jobber systematisk med energiomlegging

Hos meieriselskapet TINE har man gjennom flere år jobbet målrettet for å redusere energibruken i produksjonen.

I filmen over kan du hente inspirasjon fra hvordan TINE har jobbet med produksjonsanlegget på Jæren, noe som også har kommet omgivelsene til gode. Anlegget skal være C02-nøytralt fra 2016.

Sjekk støtteprogrammet for energitiltak i industrien

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med energitiltak i industrien.

TINE er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud