Jobber systematisk med energiomlegging

Hos meieriselskapet TINE har man gjennom flere år jobbet målrettet for å redusere energibruken i produksjonen.

I filmen over kan du hente inspirasjon fra hvordan TINE har jobbet med produksjonsanlegget på Jæren, noe som også har kommet omgivelsene til gode. Anlegget skal være C02-nøytralt fra 2016.