Dette oppdrettsfartøyet vil bruke 25% mindre energi

Rederiet Frøy Vest investerer i dieselelektrisk framdrift for å kutte energibruken i oppdrettsfartøyet MachoCat 25. Enova bidrar med 1,8 millioner kroner i prosjektet.

Opprinnelig skulle fartøyet få et ordinært dieselmekanisk fremdriftssystem. Nå hever rederiet ambisjonene, og går for en dieselelektrisk løsning som reduserer både energibruk og klimagassutslipp.

– Vi valgte å ta det ekstra steget fordi vi tror dieselelektrisk er framtida for denne type fartøy. Driftsmønsteret gjør at dieselelektrisk framdrift bør være spesielt gunstig, så det skal bli spennende å se hvordan det fungerer i praksis, sier prosjektleder Svein Peder Vågnes i Frøy Vest Rederi.

Med dieselelektriske systemer blir det dessuten mulig å gå over til hybrid drift senere. Da kan fartøyet for eksempel gå på strøm fra merden når den ligger ved anlegget, slik at en slipper støyen og eksosen.
Svein Peder Vågnes

Enova søker flere aktører innen fiskeri og havbruk

Det har tradisjonelt vært lagt lite vekt på energieffektivitet i fartøy som opererer for oppdrettsnæringen. Samtidig står denne næringen for store utslipp i kystnære områder. Derfor ønsker Enova å rette sterkere søkelys mot næringen i årene som kommer.

– På vei mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned, også innenfor denne næringen. Dette prosjektet viser vei og kan bidra til at næringen på sikt får en ny standard med lavere utslipp, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

​Les mer om støtteprogrammet for energi - og klimatiltak i skip

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med energi- og klimatiltak i skip.

Frøy Vest er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud