Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Enova tilbyr investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.

Fristen for å søke støtte på denne utlysningen har nå gått ut. Vi har mottatt 6 søknader og planlegger å gi tilsagn i løpet av desember 2018. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges.  

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Frister og tidsplan
Søknadsfristen har nå gått ut.  Enova planlegger å gi tilsagn i løpet av desember 2018. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges.  

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort.

Senere konkurranser
Det vil også bli offentliggjort en utlysningsrunde for støtte til landstrøm i januar med søknadsfrist i mars 2019. Dette kan bli den siste konkurransen i sin nåværende form, ettersom vi nå vil gjøre en evaluering av Enovas landstrømsatsing så langt og vurdere hvordan vi best kan bidra til å bygge markedet for landstrøm videre fremover. Vi anbefaler derfor alle interesserte havner med gryteklare prosjekter som passer dagens ordning om å søke innenfor de to utlysningene vi har fremover.

​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen.

Søknadsdokumenter