Søk
LOGG INN
Tilbake til hovedsiden Skriv ut program

Program for Enovakonferansen 2018 - "De viktige valgene"

Innsjekk og mottakelse

8:30 AM - 9:30 AM

Pause

10:40 AM - 11:10 AM

Lunsj

12:30 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 2:50 PM

1 SESJON

I 2050 må vi leve, bo og transportere oss annerledes enn vi gjør i dag, og det må skje uten klimagassutslipp. Ny teknologi og innovasjon blir sentralt i løsningene.

Foredrag

Legg til i mitt program

Pause

2:50 PM - 3:30 PM

Middag

7:30 PM - 10:30 PM

Program for Enovakonferansen 2018 - "De viktige valgene"

9:00 AM - 10:00 AM

5 PARALLELLE SESJONER

Enova møter markedet: Industri Fagvert: Oskar Gärdeman, Markedssjef Industri Enova SF
Rom: Cosmos 3
Enova møter markedet: Energisystem Fagvert: Monica Berner, Seniorrådgiver Enova SF
Rom: Living 4
Enova møter markedet: Bygg og eiendom Fagvert: Anne Barnwell, Markedssjef Bygg og energisystem, Enova SF
Rom: Cosmos 2

Energieffektive bygninger i samspill med energisystemet: Satsingsområder og muligheter fram mot 2020.

Foredrag

Legg til i mitt program
Enova møter markedet: Transport Fagvert: Anne Marie Abelgaard, Seniorrådgiver Transport, Enova SF
Rom: Cosmos 1
Forbrukerfleksibilitet og forretningsmuligheter Forbrukerne og det grønne skiftet
Rom: Space

Pause 1 dag 2

10:00 AM - 10:15 AM

10:15 AM - 11:45 AM

3 PARALLELLE SESJONER

Finansiering av de store teknologiløftene Grønne investeringer i industrien
Rom: Cosmos 3
Innovative løsninger for helhetlig områdeutvikling Nye konsepter og økt verdiskaping
Rom: Cosmos 2

Redusert energi- og effektbehov i bygg gir fleksibilitet og avlastning i energisystemet. Dette krever samarbeid på tvers av sektorer, som igjen fører til effektiv ressursutnyttelse til en lavere kostnad. Hvordan får vi dette til?

Programleder: Per Henrik Stenstrøm
Fagvert: Anders Solem, seniorrådgiver Bygg og energisystem, Enova

Foredrag

Legg til i mitt program
Veien videre Utslippsfri tungtransport – endelig innen rekkevidde?
Rom: Cosmos 1

Lunsj dag 2

11:45 AM - 1:00 PM

1:00 PM - 2:30 PM

3 PARALLELLE SESJONER

Innovasjon for omstilling Barrierer, muligheter og løsninger
Rom: Cosmos 3
Forretningsmodeller for fremtidens energitjenester Teknologi- og tjenesteutvikling i byggesektoren
Rom: Cosmos 2
Full elektrisk fremdrift mot lavutslippsamfunnet Utslippsfri transport til vanns
Rom: Cosmos 1