Søk

Enovakonferansen 2018

30.- 31. januar 2018 Clarion Hotel & Congress Trondheim Meld deg på!

Enovakonferansen er møteplassen for alle som investerer i energi- og klimateknologi. Her møtes spydspissene i offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet. Vi får høre om driverne for innovasjon, og vi får presentert innovative klimaløsninger for energisystem, bygg, industri og transport. Vi setter også søkelys på hvordan økt mobilitet i byer og grønn områdeutvikling kan bidra til å bygge fremtidens samfunn. Vurdering av klimarisiko er et annet aktuelt tema og vi skal høre hvordan store selskaper håndterer dette opp mot sine fremtidige investeringer.

NÅ KAN DU NOMINERE KANDIDATER TIL ENOVAPRISEN

Prisen tildeles en person som i særlig grad:

1

Har bidratt til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk.

2

Har vært pådriver i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

3

Har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Se presentasjon av tidligere vinnere

Frist for nominering av kandidater er 22. desember 2017