Hvis du har et prosjekt eller en idé du ønsker å diskutere med Enova, anbefaler vi at du på forhånd booker et én-til-én-møte med en av våre rådgivere. Vi legger opp til uformelle møter på en snau halvtime hvor du får presentere prosjektet og i samråd med rådgiveren se om det kan være muligheter for Enova til å bidra til å realisere prosjektet ditt. Du booker et møte ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Enova er et statlig selskap som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Gjennom økonomisk støtte og rådgivning jobber vi for at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk. Enova gir årlig 2–3 milliarder kroner i støtte til prosjekter i næringslivet og offentlige virksomheter og til energitiltak i norske hjem. Maritim transport er et viktig satsingsområde for Enova – store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra oss. De siste årene har Enova tildelt opp mot en milliard kroner i året til transportsektoren, blant annet til hybride eller hel-elektriske fartøy, ladeanlegg til elektriske ferjer, autonome løsninger og landstrøminfrastruktur.

Book én-til-én-møte med Enova på Nor-Shipping 2019

Gruppe