Ledige stillinger

Enova investerer årlig 2–4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Ingen ledige stillinger akkurat nå

Det er for øyeblikket ingen stillingsutlysninger fra Enova. 

Velkommen tilbake til oss!