Enovas strategi innen energisystem

Langsiktig målsetting: Et fleksibelt energisystem som ivaretar samfunnets behov for forsyningssikkerhet.

Sikker og tilstrekkelig tilgang på energi generelt og kraft spesielt har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske samfunnet slik det er i dag. Det vil det også være i omstillingen mot lavutslippssamfunnet, hvor elektrifisering er et av hovedgrepene.

Sektoren må:

  • Tilby fornybar kraft til konkurransedyktige priser
  • Ta i bruk mulighetene i digitalisering og nye løsninger for distribuert produksjon og lagring
  • Få fram nye kostnadseffektive løsninger tilpasset en etterspørselsside som tar en stadig mer aktiv rolle i energisystemet

Enova vil:

  • Prioritere teknologi- og tjenesteutvikling framfor markedsutvikling i kraftsystemet
  • Prioritere markedsutvikling i varmemarkedet
  • Prioritere prosjekter som integrerer sluttbrukerperspektivet

Les den komplette strategien for sektoren ved å laste ned Enovas virksomhetsstrategi nedenfor.

Last ned Enovas virksomhetsstrategi