Søk
LOGG INN

Teknologiporteføljen

Porteføljen inneholder prosjekter som har fått tilsagn om støtte under programmene for ny energi- og klimateknologi i perioden 2012-2016. For å få opp mer informasjon om prosjektene, klikk på prosjektnavnet. Du kan for øvrig sortere innholdet i de enkelte kolonnene, samt søke i all tekst i søkefeltet. Typiske søkeord kan f.eks. være firmanavn, fylkesnavn, m.v.

PROSJEKTEIER PROSJEKTNAVN SEKTOR DATA
Nord-Trøndelag fylkeskommune Lavtemperatur nærvarmenett ved Mære Landbruksskole Fornybar varme
Avinor AS Snøkjøleanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen Fornybar varme
Agder Energi Varme AS Vannbårne varmeløsninger til lavenergibygg i Kristiansand Fornybar varme
Asker kommune Geotermiske energibrønner i Asker kommune Fornybar varme
Statkraft Varme AS Verdens første anlegg med tørr røykgassrensing ved avfallsforbrenningsanlegg bygges i Trondheim Fornybar varme
Agder Energi Varme AS Fra forurenset trevirkeavfall til ren og fornybar varmeproduksjon i Arendal Fornybar varme
Returkraft AS Kraftvarmeproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand Fornybar kraft
Asker kommune Kraftvarmeproduksjon fra deponigass ved Yggeset avfallspark i Asker Fornybar kraft
Nordre Follo Renseanlegg IKS Kraftvarmeproduksjon fra biogass i Ås Fornybar kraft
Vardar Varme AS Elproduksjon ved utnyttelse av mulitibrenselkjelen i Hønefoss Fornybar kraft
Gjøvik, Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS Energiutnyttelse av deponigass ved hjelp av stirlingmotorer på Gjøvik Fornybar kraft
Agder Energi Vannkraft AS Strømproduksjon fra minstevannsføringslipp på Iveland Fornybar kraft
Kildal Kraft AS Mikrokraftverk med standardiserte og prefabrikerte mini kraftstasjoner i Meløy kommune Fornybar kraft
Waves4Power AS Fullskala demonstrasjon av 100 kW bølgekraftbøye i Herøy kommune Fornybar kraft
Hans Arild Grøndahl CIGS solcelleanlegg med nytt montasjesystem tilpasset norske værforhold i Nes kommune Fornybar kraft
Statoil ASA Styringssystem integrert i flytende offshore vindturbin gir lengre oppetid og økt energiproduksjon Fornybar kraft
Smøla Vind 2 AS Styringssystem integrert i onshore vindpark gir lengre oppetid og økt energiproduksjon Fornybar kraft
Statkraft Energi AS Nytt materialbruk ved legging av nedgravde rørgater til vannkraft- og pumpestasjoner gir økt lønnsomhet og mindre naturinngrep Fornybar kraft
Digiplex Fet AS Høyteknologisk datasenter i Fet kommune Anlegg
Statens Vegvesen Region Sør Installasjon av følgesystem i tunnel mellom Gvammen og Århus Anlegg
Lyse Elnett AS Demonstrasjonsprogram for SmartGrid-teknologi i Stavanger Anlegg
Eidesvik Offshore ASA Batterihybrid installasjon i forsyningsfartøyet Viking Energy Transport
Grieg Star AS Hybriddrift av elektriske kraner på lasteskip Transport
Lindum AS Hypertermofil biologisk forbehandling av biogass ved Lindum i Drammen Transport
Asko Norge AS Kommersiell drift av elektriske lastebiler i Norge Transport
Uno-X Hydrogen AS Energieffektiv hydrogenfyllestasjon i Akershus Transport
Halstensen Granit AS Melfabrikk om bord i rederiets nye tråler, "Granit" Transport
Halstensen Granit AS Installering av elektrisk PM-vinsjmotor Transport
Hordaland fylkeskommune Miljøferger i Hordaland Transport
Smaken av Grimstad AS Ny renseteknologi for omdanning av slam til rent vann og produksjon av biogass Transport
Asko Midt-Norge AS Hydrogendrevne lastebiler og hydrogenproduksjon hos ASKO Midt-Norge Transport
Salmar Farming AS Verdens første plugin-hybride lokalitetsbåt til oppdrettsnæringen på Frøya Transport
Olympic Green Energy KS Installasjon av maritime batteri og landstrømanlegg på offshorefartøy Transport
Boreal Travel AS Elektriske flybusser i Stavanger Transport
Uno-X Hydrogen AS Bygging av to hydrogenfyllestasjoner og en elektrolysør i Bergen Transport
Posten Norge AS Elektriske distribusjonsbiler i Oslo Transport
Hurtigruten AS Energieffektivisering og hybridisering av nybygg ekspedisjonsskip Transport
Brakar AS Innfasing av elektriske busser i Drammensområdet Transport
Unibuss AS Elektriske busser til bykjøring i Oslo Transport
Windpartner AS Bygging av nytt servicefartøy for offshore vind Transport
Hav Line Vessel AS Bygging av nytt transportfartøy for fisk Transport
Stentank AS Effektivisering og hybridisering av nybygg kjemikalietanker Transport
Hans Angelsen og Sønner AS Bygging av ny plug-in hybrid fiskebåt Transport
Stenoil KS Effektivisering og hybridisering av nybygg kjemikalietanker Transport
Hydro Aluminium AS HAL4e Amperage Increase Project i Årdal Industri
Vulkan Infrastruktur og drift Energigjenvinning i bakeri i Oslo Industri
Resitec AS Gjenvinning av silisium avfall i Kristiansand Industri
Nøsted Kjetting AS Kontinuerlig prosess for produksjon av høyfast kjetting i Mandal Industri
Metallco Aluminium AS Induktiv tørking av aluminiumsspon på Toten Industri
Hydro Aluminium AS Videreutvikling og prototypetesting av neste generasjon HAL4e-celler Industri
Scanbio Ingredients AS Energieffektiv tørkeprosess av fiskepeptider i Bjugn Industri
Andersen Gartneri AS AGAM luftavfukter i drivhus i Råde kommune Industri
Moelven Mjøsbruket AS Utbedring av tørkeanlegg for trelast i Gjøvik Industri
Hydro Aluminium AS Bygging av industriell pilot for neste generasjons HAL4e plattform på Karmøy Industri
Elkem AS Bremanger Pilotanlegg for tørrklassering i silisiumproduksjon i Bremanger Industri
Nutrimar AS Energioptimalisering av produksjonsprosess på Frøya Industri
Rørosmeieriet AS CADIO energianlegg med CO2 som kuldemedium Industri
Norsk Titanium AS Demonstrasjonsanlegg for 3D-printing av titan i Ringerike Industri
Klavenes gård og gartneri DA Avfukting i veksthus i Holmestrand Industri
Tizir Titanium og Iron AS Ovnsteknologi i titandioksidproduksjon i Tyssedal Industri
Alcoa Norway ANS Teknologi for produksjon av aluminium i Farsund Industri
Glencore Nikkelverk AS Energieffektiv kobberproduksjon i Kristiansand Industri
Arba Follum AS Demonstrasjonsanlegg for biobasert kullsubstitutt i Drammen Industri
Aker Biomarine Antarctic AS Energieffektiv gjenvinning av næringsstoffer fra limvann på norske fiskefartøyer i Antarktis Industri
Quantafuel AS Skal lage diesel av plastavfall Industri
Hydro Aluminium AS Utnytter spillvarme fra aluminiumsproduksjonen til å produsere strøm Industri
Benteler Aluminium Systems Norway AS Energieffektiv forvarming i produksjon av aluminiumsprofiler til bilindustrien Industri
Cealtech AS Grensesprengende teknologi for energi- og tidseffektiv produksjon av grafen Industri
NorSun AS Verdens tynneste diamantvaier til saging av solcellewafere gir mindre svinn Industri
Elkem Solar AS Forenklet ovnsteknologi for produksjon av solcelleingoter gir 30 prosent økt energieffektivitet Industri
Gaarder Trond Sesonglagring av varme med bruk av solfangere Industri
Sinkaberg-Hansen AS Energibufring med styringssystem på fôrflåte gir økt energieffektivisering for fiskeoppdrettsanlegg Industri
Alcoa Norway ANS Energieffektiv distribusjon av anoder i elektrolysehallene Industri
Lerkendal Invest AS Energieffektivt hotell i Trondheim Bygg
Rema Eiendom Nord AS Energieffektive Rema-butikker i Trondheim Bygg
Oslo kommune, Kulturbyggene i Bjørvika Nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo - et energieffektivt bibliotek Bygg
Kjørboparken AS Rehabilitering til plussenergi kontorbygg i Bærum. Bygg
Skanska Norge AS Boligfeltutbyggelse i Arendal Bygg
Aktivhus Entreprenør AS Økolandsby i Hurdal / Huldra Økogrend i Hurdal Bygg
Orkla Elektronikk Lomundal Solartakstein i Orkdal Bygg
Kjeldsberg Sluppen ANS Innovative energiløsninger i Sluppenveien 17bc i Trondheim Bygg
Fantoft Utvikling AS Energieffektiv varehandels- og kontorbygg i Bergen Bygg
NG Kiwi Oslo Akershus AS Energieffektiv Kiwi butikk i Romerike Bygg
Forsvarsbygg (OSLO) Energieffektivt administrasjonsbygg, "Haakonsvern" i Bergen Bygg
Bjørkheim Senter AS Forretningsbygg med dagligvaredel og boligblokk i Samnanger Bygg
Gardermoen Campus Utvikling AS Lavenergisykehus i Ullensaker Bygg
Oslo Kommune Kulturbyggene i Bjørvika Nye Munch-museet i Bjørvika Bygg
Våler Distribusjonslager AS Energieffektivt tilbygg på lagerbygning Bygg
Papirbredden Eiendom AS (eid av Entra ASA og Drammen Kommune Kf) Energibesparende kontorbygg på Papirbredden 3 i Drammen Bygg
Undervisningsbygg Oslo KF Energieffektiv barneskole i Oslo Bygg
Bergen kommune Rehabilitering av Varden skole i Bergen Bygg
Wergelandsveien 7 ANS Rehabilitering av Wergelandsveien 7 i Oslo Bygg
Haram kommune Omsorgsenter på Eidet i Haram kommune Bygg
Grønland 67 AS Fasadeintegrert solcelleanlegg i Drammen Bygg
Tromsø kommune Badeanlegg i Tromsø Bygg
Statsbygg Energieffektivt kontorbygg i Brønnøysund Bygg
Asker kommune Energieffektiv svømmehall på Holmen Bygg
Statsbygg Nytt administrasjonsbygg Evenstad Bygg
Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Miljøbygg for grossistutsalg av matvarer i Buskerud Bygg
Fjeldset Elverum AS Miljøbygget KIWI Fjeldset Bygg
SIT Geovarme AS Innovative nybygg og fornybar energi til Moholt studentby Bygg
Fosnes kommune Kombinert svømmehall/ flerbrukshus i Fosnes kommune Bygg
Entra Eiendom AS Powerhouse Brattørkaia Bygg
Skanska CDN Oslo 3 AS Workplace Oo, energieffektivt kontorbygg i Oslo Bygg
St. Olavs Hospital HF Energiambisiøs utbygging av Østmarka psykiatriske sykehus Bygg
Stiftelsen Glasslåven Granavollen Ombygging av Glasslåven Bygg
R. Gjestad AS Energieffektiv kjølesentral i kombinert kontor og butikklokale Bygg
Boligbygg Oslo KF Fasaderehabilitering av verneverdig bygg Bygg
Vestfold og Telemark KFUK-KFUM Knattholmen Kystleirskole Bygg
Statsbygg Power Optimizer for Solcelleanlegg Bygg
Posten Norge AS Lavenergi logistikkbygg i Trondheim Bygg
Overhalla kommune Nullenergibarnehage i Overhalla kommune Bygg
Lørenskog Vinterpark AS Lørenskog vinterpark Bygg
Asker kommune Kistefossdammen barnehage Bygg
Midt-Norge Invest AS Otto Nielsens veg 12 Bygg E Bygg
Helse Bergen HF Nytt Barne- og ungdomssjukehus trinn 2 Bygg
Nordvik AS Nye TNO Sortland Bygg
Sør -Trøndelag fylkeskommune Heimdal Videregående Skole m/ Flerbrukshall Bygg
Skulegard AS Justvik skole - et skoleeksempel på framtidsrettet energibruk Bygg
Login Vagle AS Login Vagle Bygg
Sømmevågen III AS Sola Airport Arena – Bygg A, Plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi Bygg
Dalgård Eiendom AS Kiwi Dalgård miljøbutikk Bygg
Drammensveien 149 Nybygg AS Orkla City Bygg
Hvaler kommune Mikronett Sandbakken: Selvbalanserende energicelle i distribusjonsnettet på Hvaler Bygg
Nordre Fokserød 14 AS Dobbel varmegjenvinner i kombinasjon med adiabatisk kjøling Bygg
Citycon Buskerud Eiendom AS Buskerud Storsenter - klimanøytralt kjølemedium ved komfortkjøling Bygg
Kjørboparken AS (eid av Entra) Powerhouse Kjørbo Blokk 1-3 Bygg
Fjell kommune eigedom Ågotnes energisentral - Hybrid PVT og varmepumpe Bygg
Gjønnesjordet AS Gjønnesjordet Bygg
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Strand Plusskirke Bygg
Ohah AS Fra energiforbruker til klimafyrtårn - Norges første CIGS-fasade anlegg Bygg
Geir Mikkelsen Kikkut Plusshus i Larvik Bolig
Henriksen, Andreas Energieffektiv enebolig i Sæterveien 18B Bolig