Bygging av ny plug-in hybrid fiskebåt

Bygging av ny fiskebåt med plug-in hybrid fremdriftsanlegg

Prosjekteier

Hans Angelsen og Sønner AS

Teknologileverandører

  • Fremdriftssystem: Elmarin AS
  • Tegninger og beregninger: Marin Design AS
    • Verft: ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Installasjon av batterihybrid fremdriftsanlegg
  • Installasjon av anlegg for varmegjenvinning fra kjølevann

Kompetanseutvikling

Rederi og mannskap får ny erfaring med dette fremdriftssystemet. Læring om samspill mellom dieselmotorer, elektromotorer og batteri

Realisert spredning av teknologi

  • Implementering av teknologien på fiskebåt av aktuell størrelse globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Kystfiskeflåten er stor med tilsvarende stort markedspotensiale
  • Prosjektet er et viktig demonstrasjonsprosjekt for hele fiskerisegmentet