Elektriske busser til bykjøring i Oslo

Anskaffelse av to batterielektriske busser til rutekjøring i Oslo, samt to pantografladere på endeholdeplass og "plug-in" ladestasjon på depot

Prosjekteier

Unibuss AS

Teknologileverandører

  • SolarisBus & Coach SA
  • Siemens

Solaris

Solaris

Teknologisk innovasjon

  • Pantografladere for lading på endeholdeplass, samt "plug-in" ladestasjon på depot
  • Ladestasjon på depot med innebygd teknologi som minimerer maksimalt effektuttak
  • De elektriske bussene erstatter dieselbussene 1-1

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonen bidrar til å ta ned barrier for nye installasjoner
  • Bidrar til å verifisere bruk av batterielektriske busser med relativt liten batterikapasitet i bybusstrafikk
  • Økt innsikt og kompetanse i planlegging, drift og vedlikehold samt energiforbruk for elektriske busser under nordiske forhold

Realisert spredning av teknologi

  • Tredje gangs implementering av elektriske busser med små batteri i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Svært stort spredningspotensiale nasjonalt og internasjonalt
  • Overførbart til andre type kjøretøy og for transport over lengre strekninger
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp