Elektriske distribusjonsbiler i Oslo

Anskaffelse av to batterielektriske distribusjonsbiler for bruk i Oslo sentrum

Prosjekteier

Posten Norge AS

Foto: Posten Bring

Illustrasjon: Posten Norge AS

Teknologileverandører

  • Teknologileverandør: Iveco
  • Rådgiver: Logistikk Norge

Teknologisk innovasjon

  • Første test av middels store elektriske distribusjonsbiler i Norge

Kompetanseutvikling

  • Økt kompetanse og erfaringsgrunnlag for bruk av el-varebiler til distribusjon

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Kan gi ringvirkninger for innfasing av elektriske minibusser og maksitaxier
  • Kan være med på å muliggjøre lav-/nullutslippssoner i byer
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp