Energieffektiv barneskole i Oslo

Ny barneskole (Brynseng skole) i Oslo med ambisiøse miljø- og energimål. Energibehov skal reduseres ut over forskriftskrav, samt produksjon av el til eget bruk

Prosjekteier

Undervisningsbygg Oslo KF

Solcellefasaden på Brynseng. Illustrasjon: HRTB-arkitekter.

Brynseng ligger i nærhet til kollektiv transport. Illustrasjon: HRTB-arkitekter.

Translucent fasade i flerbrukshall. Illustrasjon: HRTB-arkitekter.

Brynseng ligger i nærhet til grøntdraget ved Alnaelva. Illustrasjon: HRTB-arkitekter.

Teknologileverandører

 • Totalentreprenør: NCC Construction AS
 • Solceller: ISSOL
 • Solceller fasade: Staticus

Teknologisk innovasjon

Kombinasjon av løsninger for å oppnå høye energimål;

 • Fasadeintegrerte solcellepaneler
 • Væske-vann varmepumpe med energibrønn til varmeproduksjon samt frikjøling
 • Plassering av idrettshall på taket med translucente vegger (svært lav U-verdi og G-verdi)

Kompetanseutvikling

 • Kan bli viktig referanse for andre bygg
 • Erfaring inn mot nye energikrav
 • Er forbildeprosjekt i FutureBuilt
 • Omvisning for rådgivere, arkitekter og andre foretak i Oslo kommune
 • Aktuelt å knytte prosjektet opp mot forskningsarenaer

Realisert spredning av teknologi

 • Første norske implementering av skole med fasadeintegrerte solceller

Videre utvikling og videre spredning

 • Løsningen vurderes å ha stort potensial for spredning/ringvirkninger
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering og økt produksjon fra fornybar energi
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, økt utnyttelse av fornybar energi, samt reduserte klimagassutslipp