Energieffektiv distribusjon av anoder i elektrolysehallene

Distribusjon av anoder i elektrolysehallene

Prosjekteier

Alcoa Norway ANS

Teknologileverandører

  • Alcoa Norway AS

Teknologisk innovasjon

  • Ikke oppgitt

Kompetanseutvikling

  • Prosjekteier og teknologileverandør oppnår driftserfaringer ved bruk av utstyret

Realisert spredning av teknologi

  • Ikke oppgitt

Videre utvikling og videre spredning

  • Stort spredningspotensiale globalt innen både aluminiumsindustrien
  • Overførbart til annen industri hvor teknologien kan effektivisere produksjonsprosesser
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser