Energieffektive Rema-butikker i Trondheim

Bruk av ny energiteknologi og utvikling av helhetlig energisystem for framtidens dagligvarebutikker, implementert ved Rema Kroppanmarka i Trondheim

Prosjekteier

Ren Kroppanmarka AS

Fasade av Rema 1000 Kroppanmarka.

Butikksjefen styrer kontrollpanel.

Inni Rema 1000 Kroppanmarka.

Teknologileverandører

  • SINTEF Energi AS
  • Danfoss AS
  • Carrier Refrigeration AS
  • Systemair AS
  • Aerogel Norge AS

Teknologisk innovasjon

  • Spillvarmeutnyttelse fra kjøling til oppvarming av gulv og til ventilasjon lagres i akkumulatortanker
  • Ventilasjonsløsning med bypass fører til redusert vifteenergi
  • Svært avansert integrert SD anlegg
  • Nanomateriale i transulent fasade koblet sammen med lysstyring (fasadeløsning)

Kompetanseutvikling

  • Målinger etter driftsettelse viser 30% reduksjon
  • Spin-off fra forskningsprosjektet CREATIV
  • Master- og doktorgrad ved NTNU, videreført internasjonalt i EU-prosjekt
  • Gjennomført publikasjoner nasjonalt og internasjonalt
  • Videreføring av samarbeidet med Snøhetta og utvikling av Teknisk Funksjonsbeskrivelse

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering i Norge
  • Ingen identiske prosjekt utprøvd internasjonalt, men elementer er under utprøving i Sveits og Tyskland
  • Elementer tatt i bruk i egne butikker

Videre utvikling og videre spredning

  • Egnet for implementering i andre dagligvarebutikker, flere kjeder har nå tatt i bruk hele eller deler av konseptløsningen
  • Flere av løsningene og teknologiene er egnet for andre typer yrkesbygg
  • Teknologiutvikler angir at teknologi og løsning ønskes implementert i EU
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp