Miljøbygget KIWI Fjeldset

KIWI Fjeldset Miljøbygg, næringsbygg/dagligvareforretning med helhetlig energiløsning

Prosjekteier

Fjeldset Elverum AS

Illustrasjon av teknologien.

Innvendig i butikken.

Overlys på tak av aerogel.

Innvendig i butikken er vegger kledd med takpaneler og taket kledd med spilepanel

Fasade.

Teknologileverandører

 • Entreprenør: Ø. M. Fjeld AS
 • Solcelleanlegg med batteribank: Fusen AS
 • Kjøl/frys og varme: Carrier AS
 • Rådgivere: Contex AS, Norsk Treteknisk Institutt, Sillerud AS, Rototec AS

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig energikonsept
 • Lavenergistandard, lokal energiproduksjon, solceller på tak og vegg, lagring i batteribank
 • Bruk av trematerialer i bærekonstruksjon og utnyttelse av trekledningens hygrotermiske egenskaper
 • Aerogel i tak, utnyttelse av overskuddsvarme til oppvarming via ventilasjon og aerotempere
 • Bruk av isolasjon i grunn med lav GWP og benyttet stål med høy andel resirkulert stål

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt sammenholdes mot kjedens andre bygg
 • Norsk Treteknisk Institutt levert abstract til Nordisk Symposium for Bygningsfysikk 2017
 • Masteroppgaver ved NMBU og NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • Bruk av tre i bygningsmaterialer og batteribank er vurdert for fremtidige prosjekter i KIWI og NorgesGruppen

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Det er for tidlig å si noe om videre spredning før man har fått driftserfaringer