Orkla City

Nytt kontorbygg med med en rekke innovative element og miljøambisjon BREEAM excellent på Skøyen i Oslo

Prosjekteier

Drammensveien 149 Nybygg AS

Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Illustrasjon: Narud Stokke Wiig og Voice

Teknologileverandører

 • Byggherre: Orkla
 • Entreprenør: Skanska AS
 • Arkitekt: Narud Stokke Wiig
 • Stasjonære batterier: Lithium
 • Styring og regulering: Siemens
 • Elektrokromatiske glass: Viewglass/Sage Glass
 • Høyisolerte fasadeelementer: Ikke bestemt, i sluttfasen av kontrahering, så ikke låst per dags dato

Teknologisk innovasjon

 • Vindusruter av elektrokromatiske glass hvor lysgjennomgang kan reguleres trinnløst
 • Høyisolerte transparente fasadeelementer bestående av 6 lags vindusglass med gass i mellomrommet
 • Fasademonterte solceller på vegg og rekkverk med tilknyttet stasjonært batteri

Kompetanseutvikling

 • Prosjektets størrelse vil gi det stor synlighet langs Drammensveien på Skøyen, spesielt fasaden, elektrokromatiske glass og solcellene på fasade og rekkverk
 • Samspillsavtale mellom Orkla og Skanska

Realisert spredning av teknologi

 • Sannsynligvis første implementering av rekkverksløsning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Nyutviklet montasjeteknologi og estetikk bidrar til økt teknisk markedspotensial
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp