Presentasjoner fra informasjonsmøter

Under finner du presentasjoner fra informasjonsmøtene som har vært avholdt:

Frokostmøte: Fremtidens digitale energisystem 16/6-17

PILOT-E (Moengen).pptx

PILOT-E (Moengen).pdf

Digitalisering som verktøy for nettselskapene (Berlijn, Statnett).pdf

Utfordringer i nettet - digitale løsninger (Kristoffersen, Norgesnett).pdf