Eidsiva

Eidsiva og Gudbrandsdal Energi deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Eidsiva Marked, Gudbrandsdal Energi, Eliq
Antall husholdninger i prosjektet: 1 500

Med de nye målerne vil kundene få større mulighet til å følge med på energibruken sin. Det vil også kunne gi kundene mulighet til å styre energibruken ved bruk av tilpasset utstyr. Målet er å senke energibruken, slik at man bruker energien fornuftig.

Eidsiva og Gudbrandsdal Energi har derfor gått sammen om et pilotprosjekt der vi ønsker å teste ut teknologi for energioppfølging og styring i praksis. Vi ønsker å høste erfaringer om hva effekten blir når vanlige forbrukere har utstyr for dette. På denne måten vil vi bidra til å finne kostnadseffektive løsninger for energireduksjon og øke bevisstheten rundt energisparing. Som energileverandører ser vi på dette som vårt samfunnsansvar.

Husholdningene i prosjektet fordeles slik:

  • 300 med utstyr som kun gir energiinformasjon. Informasjon tilgjengelig på web og app.
  • 300 med utstyr som kun gir energiinformasjon. Informasjon tilgjengelig på web, app og eget touch-display.
  • 900 med LifeSmart styringspakke i tillegg (ved start får alle to styringselement, én multisensor og én transmitter for måleravlesing, i 2018 vil 600 av disse få tilgang til varmepumpestyring og smarte styringsalgoritmer) 

Mer informasjon: https://www.eidsivastrom.no/le...
Kontaktperson: Lars Eivind Stagrim Have (tlf. 481 64 678)

Les mer om AMS

Smarte strømmålere (AMS) Enova og AMS Alle pilotprosjektene