Fjordkraft

Fjordkraft deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Fjordkraft, Onzo, Technolution
Antall husholdninger i prosjektet: 1 000

Ingen liker å sløse – og den billigste strømmen er den du ikke bruker.

Nå som alle norske husholdninger får automatisk strømmåler, får de også en mulighet til å få bedre oversikt over sitt strømforbruk. Ved hjelp av verdensledende teknologi og kompetanse tilbyr Fjordkraft nå en app som viser strømforbruket live, hva som bruker mest strøm hjemme, pluss mye mer!

Fjordkraft vil med dette prosjektet engasjere våre kunder og dermed sørge for at kundene blir mer bevisste sitt strømforbruk. På sikt ønsker vi å videreutvikle tjenesten til å gi kunden økt innsikt i hjemmets status, ved å informere når noe avviker fra normalen, eller når kundene har behov for service og vedlikehold.

Med Fjordkraft Puls følger en enkel pulsmåler som skal plugges i AMS-måleren, og en mottaker som plugges i wifi-ruteren. Utstyret har en verdi på kr 1000, men tjenesten vil være gratis for pilotkundene. Da dette er et prøveprosjekt, er antall deltakere begrenset til 1000.

OBS: Da ikke alle nettselskap har oppdatert AMS-måleren til den seneste versjonen, så er foreløpig tjenesten kun tilgjengelig for de husstander som har BKK som netteier.

Er du interessert i å delta? Send en e-post til puls@fjordkraft.no 

Fjordkraft_AppStore-grafikk_1920.jpg

Kontaktperson: Erlend Korseth (tlf. 995 18 188)


Pilotprosjektene