Fjordkraft

Fjordkraft deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Fjordkraft, Onzo, Technolution
Antall husholdninger i prosjektet: 1 000

Fjordkraft AMSFjordkraft ønsker å utrede hvilke muligheter som ligger i AMS-målere og nye former for data knyttet til strømforbruk. Vi har stor tro på at vi basert på slik data vil kunne skreddersy tilbud som er relevante både for oss og kunden. Basert på informasjonen som analyseplattformen gir oss, kan vi blant annet kunne opplyse mer direkte om muligheter for å spare strøm. Vi vil kunne gi bedre råd og tilby avtaler for de som eksempelvis kan ha nytte av varmepumpe, solceller, har elbil eller tilsvarende.

Vi ønsker å teste om installasjon av AMS-målere og gateway bidrar til å gi kunden et detaljert og nyttig bilde av eget energiforbruk. Vi ønsker å identifisere faktorer som er av betydning for kunden og om design av app og brukergrensesnitt samsvarer med dette. I tillegg forventer bransjen store endringer i årene fremover, som for eksempel effektprising og sluttbrukermarked for flytting av forbrukslast. Dette kan ha like stor betydning for Fjordkraft som for kundene, og vi er derfor interessert i å utvikle en løsning som er rigget for slike endringer – eksempelvis med mulighet for utvidelse med nye tjenestetilbud dersom vi avdekker et marked.

I samarbeid med Technolution utvikler vi en gateway som kobles trådløst til husstandens ruter og AMS-måler. Denne logger og overfører forbruksdata hvert 2,5. sekund. Dataen videresendes til vår andre samarbeidspartner Onzo, som behandler rådataen og utvikler selve appen som kundene får tilgang til. Kundene skal da kunne følge med på eget forbruk live, se hvilke apparater som trekker mye strøm, se når det brukes mest strøm og motta tips og råd til å spare strøm.

Kontaktperson: Erlend Korseth (tlf. 995 18 188)


Pilotprosjektene