Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Fredrikstad Energi, E2U, eSmart Systems, Odin Media, Hvaler kommune
Antall husholdninger i prosjektet: 6 750

Smart Energi motiveres av å utforme fremtidens energiløsninger med spesielt fokus på involvering, visualisering, styring og produksjon. Vi har en tid jobbet med ulike løsninger rundt effekt og egenproduksjon som vi ønsker en kommersialisering av.

Målet vårt med dette prosjektet er å teste ut markedspotensialet for nye produkter og tjenester rundt de nye AMS-målerne, og bidra med reell verdi for kundene i form av nye produkter og tjenester.

Vi vil tilby oversikt over sanntidsforbruk av kjøpt og produsert strøm og enkel sensorering med mulighet for styring gjennom responsivt webgrensesnitt og app.

Mer informasjon: http://www.smartenergi.com
Kontaktperson: Terese Troy Prebensen (tlf. 958 61 254)